KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU

Prawnik - upadłość - adwokat - restrukturyzacja - zadłużenie - bankructwo - sąd - Gdynia - Polska - gospodarcze.
ul. Działdowska 58 A/5, GdyniaOtwarte jutro od 09:00Otwarte od 09:00Otwarte dziś do 17:00Otwarte od 09:00 w poniedziałekZamknięte, przepraszamy
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Obraz nagłówka witryny

Aktualizacje

UPADŁOŚĆ ALBO RESTRUKTURYZACJA

2019-01-27 – 2019-02-28

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiębiorców.

Kancelaria specjalizuje się w niżej wskazany...

Więcej informacji
Pokaż ten kod w sklepie:
Skorzystaj z oferty
Opublikowano: 2019-01-27

Upadły konsument-emeryt dostanie nie więcej niż 825 zł
Emeryt, który ogłosi upadłość konsumencką dostanie tylko 825 zł ze swojego świadczenia. Resztę ZUS musi oddać syndykowi masy upadłości, jeśli ten sobie tego życzy. ZUS tak interpretuje przepisy, przyznając jednocześnie, że nie są one jasne, a...

Więcej informacji
Więcej informacji
Opublikowano: 2019-01-15

Od nowego roku łatwiejsza upadłość konsumencka?
Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na to, że jeszcze jesienią zakończą się prace nad zmianami w upadłości konsumenckiej. Jednym z głównych założeń jest to, że sama deklaracja o niewypłacalności będzie wystarczać do rozpoczęcia postępowania oddłużeni...

Więcej informacji
Opublikowano: 2019-01-01

Rok 2018- przełomowy w upadłości konsumenckiej!
Trwają prace nad projektem kolejnej nowelizacji upadłości konsumenckiej. Zaplanowane zmiany zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w II kwartale 2018 roku i przyjmując, że w procesie legislacyjnym projekt nie zmieni się, to o ogłoszenie upadłości kon...

Więcej informacji
Więcej informacji
Opublikowano: 2018-12-25

Sąd: Biegły psychiatra zbada „Moralność płatniczą” niewypłacalnego dłużnika !
Dłużnik (nieprowadzący działalności gospodarczej) domagał się ogłoszenia upadłości. Sąd rejonowy uznał złożony wniosek za niezasadny i go oddalił. Sąd przyjął bowiem, że zachowania wnioskodawcy, które doprowadziły do je...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

Z ROKU NA ROK WZRASTA LICZBA OGŁOSZONYCH UPADŁOSCI.

2018-12-19 – 2018-12-26

Upadłość konsumencka – zeszłoroczny rekord przekroczony.
To nowy rekord - ponad 700 bankructw osób fizycznych w jednym miesiącu odnotowano po raz pierwszy w listopadzie 2018 r. Do początku grudnia z możliwości ogłoszenia upadłości skorzystały już 5843 osoby, czyli więcej niż w całym 2017 r. To ju...

Więcej informacji
Zamów online

Wszystkim Naszym Klientom, aktualnym i przyszłym !

2018-12-18 – 2018-12-25

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny Rok !

Zamów online

Usługi

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 • porady prawne dotyczące upadłości konsumenckiej;

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dot. przeprowadzenia upadłości konsumenckiej;

 • sporządzenie wraz z załącznikami wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej;

 • występowanie charakterze pełnomocnika w sprawach upadłości konsumenckiej;

 • nadzór nad przebiegiem sądowego postępowania upadłościowego.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ( OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ).

 • Upadłość układowa

  Upadłość układowa – jak sama nazwa wskazuje, w trybie postępowania układowego dochodzi do zawarcia układu. Taki układ oczywiście zawierany jest pomiędzy dłużnikiem (przedsiębiorstwem niewypłacalnym) i wierzycielem. Aby można było przeprowadzić takie postępowanie, dłużnik ma obowiązek wykazania (uprawdopodobnienia) że wszyscy jego wierzyciele dzięki temu postępowaniu zostaną zaspokojeni w znacznie większym stopniu aniżeli w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku dłużnika. Jednak to nie wszystko. Także postawa (zachowanie)dłużnika musi jednoznacznie wskazywać, że jest on w stanie dotrzymać układu. Upadłość układowa jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia niewypłacalnego przedsiębiorstwa, ponieważ w takim przypadku dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na toczące się postępowanie. Fundamentalnym warunkiem zawarcia układu jest jego zaakceptowanie przez wszystkich wierzycieli.
 • Upadłość likwidacyjna

  Upadłość likwidacyjna - ta forma postępowania upadłościowego ukierunkowana jest na sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Dzięki środkom finansowym uzyskanym ze sprzedaży majątku dłużnika, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Cały proces sprzedaży jest dość skomplikowany i składa się na niego szereg czynności. Wpierw majątek przedsiębiorstwa zostaje zabezpieczony i poddany pod zarząd wyznaczonemu syndykowi masy upadłościowej, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza wraz z oszacowanie całej masy upadłości. Już w tym momencie, dłużnik traci możliwość decydowania o swoim majątku i nie ma wpływu na swoją firmę. Następnie syndyk sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo opisuje, jak będzie odbywała się sprzedaż majątku upadłego. Warto mieć na uwadze, iż jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu likwidacji, syndyk może sprzedać ruchomości, jeśli potrzebne są środki na pokrycie kosztów postępowania.
 • Klientowi Naszej oferujemy przeprowadzenie upadłości układowej jak i likwidacyjnej poprzedzona przeprowadzeniem

  analiziy stanu faktycznego przedsiębiorcy pod kątem wyboru formy przeprowadzenie procesu upadłości układowej albo likwidacyjnej;

RESTRUKTURYZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ( PRZEDSIĘBIORCÓW ) ZAGROZONYCH NIEWYPŁACALNOŚCALNYCH.

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;

 • przyspieszone postępowanie układowe;

 • postępowanie układowe;

 • postępowanie sanacyjne.

DOCHODZENIE NALEZNOSCI FINANSOWYCH MIĘDZY RÓZNYMI PODMIOTAMI PRAWA HANDLOWEGO W FORMIE:

 • postępowania polubownego przedsądowego;

 • postepowania sądowego w trybie zwykłym, uproszczonym, upominawczym albo nakazowym;

 • postępowania przedegzekucyjnego;

 • postępowanie egzekucyjnego.

RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH KONSUMENTÓW LUB PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC BANKÓW KOMERCYJNYCH LUB INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH.

 • obnizenie raty kredytu lub pozyczki, całkowite lub częsciowe umorzenie odsetek za zwłoke albo opóznienie, umorzenie kosztów windykacji itp.

PRAWA GOSPODARCZEGO DOT. M.IN.

 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • przekształcenia jednoosobowej dział. gosp. w spółkę prawa handlowego ( np. sp. z o.o.).

 • rejestracji podmiotów prawa handlowego.

PRAWA CYWILNEGO

 • sprawy o odszkodowanie;

 • sprawy o zapłatę z umów;

 • sprawy o zniesienie współwłasności;

 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych;

 • sprawy o zasiedzenie prawa własności ruchomości i nieruchomości;

 • sprawy o dział spadku;

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

 • inne sprawy cywilne.

 • POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ( WINDYKACJI).

  Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in:udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;

 • sporządzanie skarg na czynności komornika;

 • sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);

 • sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne);

 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.

 • sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;

 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

REPREZENTACJA KLIENTA ( KONSUMENTA ALBO PRZEDSIĘBIORCY);

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym sądami gospodarczymi;

 • reprezentacja przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym;

 • reprezentowanie przed bankami i innymi organami finansowymi;

 • reprezentacja wobec organów egzekucyjnych ( komornika);

 • reprezentacja wobec innych konsumentów albo przedsiebiorców;

  inne formy reprezentacji wynikające z charakteru czynności prawnych.

Napisz lub Zadzwoń

Pomożemy w każdej twojej sprawie.

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
 • 797 547 877

Adres

Wyznacz trasę
ul. Działdowska 58 A/5
81-208 Gdynia
Polska

Godziny pracy

pon.:09:00–17:00
wt.:09:00–17:00
śr.:09:00–17:00
czw.:09:00–17:00
pt.:09:00–17:00
sob.:Zamknięte
niedz.:Zamknięte