KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU

Prawnik - upadłość - adwokat - restrukturyzacja - zadłużenie - bankructwo - sąd - Gdynia - Polska - gospodarcze.
Otwarte od 09:00
Obraz nagłówka witryny

Aktualizacje

ILE KOMORNIK MOŻE ZABRAĆ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W 2019 ROKU?
Maksymalna kwota, którą może zająć komornik, w każdym roku jest inna. W 2019 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2250 zł (czyli około 1633 zł na rękę).
I dokładnie tyle, czyli 2250 zł brutto (1633 zł netto) – komornik musi pozostawi...

Więcej informacji
Zadzwoń teraz

Usługa obejmuje opracowanie opinii, następnie kompletnego wniosku o upadłość konsumencka oraz działania w całym postępowania profesjonalnego pełnomocnika. Nasz klient nie uczestniczy w rozprawach- wszelkie czynności wykonuje za niego pełnomocnik. Udział klienta ograniczony jest jedynie zeznań na ...

Więcej informacji
Więcej informacji

MODELE WSPÓŁPRACY PRZY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ !
W opinii omówiona zostanie sytuacja dłużnika pod katem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Analiza dotyczyć będzie konkretnego przypadku w jakiej znalazł się dłużnika. Opinia jest opracowywana na podstawie dokumentów i danych otr...

Więcej informacji
Więcej informacji

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. INNE FORMY ODDŁUŻENIA.WINDYKACJA

0,00 $

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU świadczy usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiębiorców oraz dochodzeniem należności finansowych wobec nierzetelnych kontrahentów ( windykacja...

Więcej informacji
Więcej informacji

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.
Czytając o upadłości konsumenckiej na pewno spotykasz się z wieloma, typowymi dla tego tematu, pojęciami. Żeby ułatwić Ci zrozumienie wszystkich zagadnień, o których piszę, przygotowałem najważniejsze pojęcia:

Sąd upadłościowy

organ rozpoznający ...

Więcej informacji
Więcej informacji

Obalamy mity na temat upadłości konsumenckiej !
Choć z roku na rok rośnie liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich, tak nadal w Internecie spotkać się można z nieprawdziwymi lub niedokładnymi informacjami na temat upadłości. Błędne przekonanie o braku możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie up...

Więcej informacji
Więcej informacji

W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 6,5 tys. osób. Od 2015 roku, po zmianie przepisów w tej kwestii, zrobiło to ponad 18,6 tys. osób. Przyjęta niedawno przez rząd nowelizacja przepisów liberalizuje przepisy.
Teraz sądy nie oddalą wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik dopr...

Więcej informacji
Więcej informacji

Usługi

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 • porady prawne dotyczące upadłości konsumenckiej;

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dot. przeprowadzenia upadłości konsumenckiej;

 • sporządzenie wraz z załącznikami wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej;

 • występowanie charakterze pełnomocnika w sprawach upadłości konsumenckiej;

 • nadzór nad przebiegiem sądowego postępowania upadłościowego.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ( OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ).

 • Upadłość układowa

  Upadłość układowa – jak sama nazwa wskazuje, w trybie postępowania układowego dochodzi do zawarcia układu. Taki układ oczywiście zawierany jest pomiędzy dłużnikiem (przedsiębiorstwem niewypłacalnym) i wierzycielem. Aby można było przeprowadzić takie postępowanie, dłużnik ma obowiązek wykazania (uprawdopodobnienia) że wszyscy jego wierzyciele dzięki temu postępowaniu zostaną zaspokojeni w znacznie większym stopniu aniżeli w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku dłużnika. Jednak to nie wszystko. Także postawa (zachowanie)dłużnika musi jednoznacznie wskazywać, że jest on w stanie dotrzymać układu. Upadłość układowa jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia niewypłacalnego przedsiębiorstwa, ponieważ w takim przypadku dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na toczące się postępowanie. Fundamentalnym warunkiem zawarcia układu jest jego zaakceptowanie przez wszystkich wierzycieli.
 • Upadłość likwidacyjna

  Upadłość likwidacyjna - ta forma postępowania upadłościowego ukierunkowana jest na sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Dzięki środkom finansowym uzyskanym ze sprzedaży majątku dłużnika, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Cały proces sprzedaży jest dość skomplikowany i składa się na niego szereg czynności. Wpierw majątek przedsiębiorstwa zostaje zabezpieczony i poddany pod zarząd wyznaczonemu syndykowi masy upadłościowej, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza wraz z oszacowanie całej masy upadłości. Już w tym momencie, dłużnik traci możliwość decydowania o swoim majątku i nie ma wpływu na swoją firmę. Następnie syndyk sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo opisuje, jak będzie odbywała się sprzedaż majątku upadłego. Warto mieć na uwadze, iż jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu likwidacji, syndyk może sprzedać ruchomości, jeśli potrzebne są środki na pokrycie kosztów postępowania.
 • Klientowi Naszej oferujemy przeprowadzenie upadłości układowej jak i likwidacyjnej poprzedzona przeprowadzeniem

  analiziy stanu faktycznego przedsiębiorcy pod kątem wyboru formy przeprowadzenie procesu upadłości układowej albo likwidacyjnej;

RESTRUKTURYZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ( PRZEDSIĘBIORCÓW ) ZAGROZONYCH NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;

 • przyspieszone postępowanie układowe;

 • postępowanie układowe;

 • postępowanie sanacyjne.

DOCHODZENIE NALEZNOSCI FINANSOWYCH MIĘDZY RÓZNYMI PODMIOTAMI PRAWA HANDLOWEGO W FORMIE:

 • postępowania polubownego przedsądowego;

 • postepowania sądowego w trybie zwykłym, uproszczonym, upominawczym albo nakazowym;

 • postępowania przedegzekucyjnego;

 • postępowanie egzekucyjnego.

RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH KONSUMENTÓW LUB PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC BANKÓW KOMERCYJNYCH LUB INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH.

 • obnizenie raty kredytu lub pozyczki, całkowite lub częsciowe umorzenie odsetek za zwłoke albo opóznienie, umorzenie kosztów windykacji itp.

PRAWA GOSPODARCZEGO DOT. M.IN.

 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • przekształcenia jednoosobowej dział. gosp. w spółkę prawa handlowego ( np. sp. z o.o.).

 • rejestracji podmiotów prawa handlowego.

PRAWA CYWILNEGO

 • sprawy o odszkodowanie;

 • sprawy o zapłatę z umów;

 • sprawy o zniesienie współwłasności;

 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych;

 • sprawy o zasiedzenie prawa własności ruchomości i nieruchomości;

 • sprawy o dział spadku;

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

 • inne sprawy cywilne.

 • POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ( WINDYKACJI).

  Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in:udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;

 • sporządzanie skarg na czynności komornika;

 • sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);

 • sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne);

 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.

 • sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;

 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

REPREZENTACJA KLIENTA ( KONSUMENTA ALBO PRZEDSIĘBIORCY);

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym sądami gospodarczymi;

 • reprezentacja przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym;

 • reprezentowanie przed bankami i innymi organami finansowymi;

 • reprezentacja wobec organów egzekucyjnych ( komornika);

 • reprezentacja wobec innych konsumentów albo przedsiebiorców;

  inne formy reprezentacji wynikające z charakteru czynności prawnych.

Opinie

tydzień temu
Nigdy nie korzystałem z pomocy prawników, ale po wizycie w Kancelari KPU zacznę. PEŁEN PROFESJONALIZM. Polecam wszystkim.
- Krystian M
2 miesiące temu
Początkowo chciałam sprzedać moje wierzytelności z tytułu udzielonych dwóch pożyczek wobec tzw. "przyjaciół". na łączną kwotę ponad 100 tys. złotych. Prawnik, Radca Prawny z którym konsultowałem sprawę odradził mi to rozwiązanie ( firma windykacyjna proponowała mi od 10 do 15 procent kwoty). Pan mec. obie sprawy skierował do Sądu, trochę to trwało. Jestem w trakcie prowadzenia egz. za pośrednictwem komornika. Odzyskałem już ponad 80 tys. plus koszty prawnika i sądowe. Polecam korzystanie z usług Kancelarii KPU.
- Aga Z
miesiąc temu
Miałem duże kłopoty ze spłatą 6 kredytów i 2 pożyczek. Aktualne sąd ogłosił moją upadłość konsumencka. Jestem b. zadowolony. Polecam prawnika z Kancelarii KPU, który prowadził moją sprawę.
- Andrzej R

Napisz lub Zadzwoń

Pomożemy w każdej twojej sprawie.

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
 • 797 547 877

Adres

Wyznacz trasę
ul. Działdowska 58 A/5
81-208 Gdynia
Polska

Godziny pracy

pon.:09:00–17:00
wt.:09:00–17:00
śr.:09:00–17:00
czw.:09:00–17:00
pt.:09:00–17:00
sob.:Zamknięte
niedz.:Zamknięte
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.